Trang 2703, kết quả từ 27021 tới 27030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tất Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Trắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Kim Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kim Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Duy Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Trang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269826992700270127022703270427052706...74341