Trang 2705, kết quả từ 27041 tới 27050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Sỹ Tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Tồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đậu Công Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Công Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Quang Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lâm Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Cảnh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cảnh Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lang Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270027012702270327042705270627072708...74341