Trang 2709, kết quả từ 27081 tới 27090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Hồng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bá Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Minh Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Minh Tiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Vũ Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vũ Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...270427052706270727082709271027112712...74341