Trang 271, kết quả từ 2701 tới 2710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Nhẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Nhẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Tòng Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tòng Văn Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 3. Liệt sĩ Lừ Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lừ Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lò Văn Tỏm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Tỏm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lại Hữu Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Hữu Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 15/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lò Văn Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Tục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Lăng Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tòng Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tòng Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 9. Liệt sĩ Điêu Chính Sún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Điêu Chính Sún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 10. Liệt sĩ Liệt sỹ chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...266267268269270271272273274...74341