Trang 2715, kết quả từ 27141 tới 27150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn VănThắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn VănThắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Yết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Yết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Bá Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bá Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...271027112712271327142715271627172718...74341