Trang 2717, kết quả từ 27161 tới 27170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trọng Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tài Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Thìn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...271227132714271527162717271827192720...74341