Trang 272, kết quả từ 2711 tới 2720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lò Văn Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Tặng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Quàng Văn ún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn ún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Liết sỹ chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liết sỹ chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đèo Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đèo Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Lò Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Thà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hiêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Hoàng Thế Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...267268269270271272273274275...74341