Trang 2720, kết quả từ 27191 tới 27200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Đình Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Huy Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Huy Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Xuân Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tô Minh Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...271527162717271827192720272127222723...74341