Trang 2721, kết quả từ 27201 tới 27210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Võ Văn Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đừng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ đ/c Đến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Đến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Trần Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ đ/c Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Đặng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Bùi Bá Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bá Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Doản Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Doản Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...271627172718271927202721272227232724...74341