Trang 2722, kết quả từ 27211 tới 27220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Mạnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...271727182719272027212722272327242725...74341