Trang 2724, kết quả từ 27231 tới 27240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Tiến Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tiến Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Mẫu Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mẫu Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Liểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Danh Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Xuân Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Thanh Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thanh Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Giáo Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giáo Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...271927202721272227232724272527262727...74341