Trang 2728, kết quả từ 27271 tới 27280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Đức An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 8/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 20/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Phụng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272327242725272627272728272927302731...74341