Trang 2730, kết quả từ 27291 tới 27300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Luyện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tống Nậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tống Nậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thái Khắc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Khắc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 30/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 1/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Xuân Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Tha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272527262727272827292730273127322733...74341