Trang 2731, kết quả từ 27301 tới 27310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Định Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Định Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Trọng Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Ngọc Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272627272728272927302731273227332734...74341