Trang 2737, kết quả từ 27361 tới 27370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Anh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Xược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Xược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...273227332734273527362737273827392740...74341