Trang 274, kết quả từ 2731 tới 2740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Hiếu Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hiếu Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Đola

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Đola, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Chưa xác định được tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định được tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lò Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Huỳnh Hoà Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Hoà Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phùng Văn Phanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Phanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Chưa xác định được tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định được tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Hà Văn Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Dôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Dôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lò Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...269270271272273274275276277...74341