Trang 2749, kết quả từ 27481 tới 27490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hà Quang Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Hùng Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hùng Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 5/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 9/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 29/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Doãn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Doãn Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 9/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274427452746274727482749275027512752...74341