Trang 2750, kết quả từ 27491 tới 27500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thanh Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 21/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đức Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Ngọc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Bá Sợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Sợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 12/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 7/7/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tô Trọng Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Trọng Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 12/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274527462747274827492750275127522753...74341