Trang 2753, kết quả từ 27521 tới 27530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 18/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 5/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 14/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 8/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1988, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Mai Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 30/8/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274827492750275127522753275427552756...74341