Trang 2754, kết quả từ 27531 tới 27540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Thanh Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 17/8/1992, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 21/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trịnh Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn ốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274927502751275227532754275527562757...74341