Trang 2758, kết quả từ 27571 tới 27580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Nhức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 18/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Khang Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khang Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 10/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 27/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 31/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nhan Hữu Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nhan Hữu Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 27/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275327542755275627572758275927602761...74341