Trang 2759, kết quả từ 27581 tới 27590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tuấn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 28/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 23/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1966, hi sinh 1/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 21/5/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 19/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Thanh Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 1/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xồi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 6/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275427552756275727582759276027612762...74341