Trang 2760, kết quả từ 27591 tới 27600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Đức Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 13/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xồi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 18/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 6/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 29/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đức Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 10/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275527562757275827592760276127622763...74341