Trang 2761, kết quả từ 27601 tới 27610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lý Thẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 19/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 21/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Ba Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ba Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/7/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Vấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 5/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 8/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 21/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 1/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Xuân Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Luận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 20/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 9/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Xuân Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275627572758275927602761276227632764...74341