Trang 2764, kết quả từ 27631 tới 27640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Y Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Y Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thái Bưởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Bưởi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ An Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ An Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Hứu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hứu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275927602761276227632764276527662767...74341