Trang 2765, kết quả từ 27641 tới 27650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xoắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Ngô Duy Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Công Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Tống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276027612762276327642765276627672768...74341