Trang 2768, kết quả từ 27671 tới 27680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 15/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ngọc Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tá Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tá Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Anh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Văn Sắp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Sắp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sơn Nhang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn Nhang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Đáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Đình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276327642765276627672768276927702771...74341