Trang 2770, kết quả từ 27691 tới 27700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Ngọc Điếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Điếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn San, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đ/c Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 26/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...276527662767276827692770277127722773...74341