Trang 2771, kết quả từ 27701 tới 27710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/2/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Danh Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Danh Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 5/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Kiều Quang Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Quang Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 18/2/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Kỳ Đoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kỳ Đoái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Văn Rùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Rùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nùn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nùn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276627672768276927702771277227732774...74341