Trang 2772, kết quả từ 27711 tới 27720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Hữu Duối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hữu Duối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Huy Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Viết Miêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Miêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Xuân Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 6/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 28/9/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276727682769277027712772277327742775...74341