Trang 2774, kết quả từ 27731 tới 27740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Thế Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Danh Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Danh Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 15/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Quang Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Mục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Mục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/6/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đức Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...276927702771277227732774277527762777...74341