Trang 278, kết quả từ 2771 tới 2780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn Chân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Chân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lò Văn Phanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Phanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Dạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Dạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lò Văn Lả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Lả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Cà Văn Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cà Văn Quốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Xuân Mần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Mần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Hà Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lường Văn Hom

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Hom, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Chưa xác định được tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định được tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...273274275276277278279280281...74341