Trang 2784, kết quả từ 27831 tới 27840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 4/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 31/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 10/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 16/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 21/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hữu Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...277927802781278227832784278527862787...74341