Trang 2786, kết quả từ 27851 tới 27860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quốc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/1/1937, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quốc Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 25/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quốc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quốc Đẳn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Đẳn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1892, hi sinh 27/1/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 30/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 17/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278127822783278427852786278727882789...74341