Trang 2787, kết quả từ 27861 tới 27870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 12/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Xuân Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 31/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Sạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 7/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Xuân Khiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Khiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 20/10/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...278227832784278527862787278827892790...74341