Trang 2789, kết quả từ 27881 tới 27890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Trí Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trí Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 30/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Tiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 15/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Miến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Quang Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Trúc Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Trúc Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1970, hi sinh 30/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278427852786278727882789279027912792...74341