Trang 279, kết quả từ 2781 tới 2790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Văn ón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn ón, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lò Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Trần Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Tòng Văn Khin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tòng Văn Khin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lù Văn Phiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lù Văn Phiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Chu Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Lê Đình Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Kiềng Ngọc Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiềng Ngọc Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Triệu Văn Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Liền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...274275276277278279280281282...74341