Trang 2790, kết quả từ 27891 tới 27900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 9/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 26/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Đức Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Quản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278527862787278827892790279127922793...74341