Trang 2791, kết quả từ 27901 tới 27910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ngọc Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 29/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 28/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 15/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quốc Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quốc Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 20/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 21/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278627872788278927902791279227932794...74341