Trang 2792, kết quả từ 27911 tới 27920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 10/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 28/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Chút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 30/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Gia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Gia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 15/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Qua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Qua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 20/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 21/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278727882789279027912792279327942795...74341