Trang 2797, kết quả từ 27961 tới 27970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Công Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lã Phạm Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Phạm Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 3/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 24/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thôn Công San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thôn Công San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Sai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Sai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khá Quỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khá Quỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279227932794279527962797279827992800...74341