Trang 2798, kết quả từ 27971 tới 27980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Rật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Rật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trung Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Bá Quát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bá Quát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...279327942795279627972798279928002801...74341