Trang 2799, kết quả từ 27981 tới 27990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bướm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bướm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đỗ Đức Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Quản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Bừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bừa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Mạnh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279427952796279727982799280028012802...74341