Trang 2800, kết quả từ 27991 tới 28000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Hữu Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Hữu Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Đức Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Đức Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279527962797279827992800280128022803...74341