Trang 2803, kết quả từ 28021 tới 28030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Nên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Quang Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Đình Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279827992800280128022803280428052806...74341