Trang 2806, kết quả từ 28051 tới 28060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Ngoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Ngạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Văn Nẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Chí Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Chí Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280128022803280428052806280728082809...74341