Trang 2807, kết quả từ 28061 tới 28070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Như Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Hồng Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Mập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280228032804280528062807280828092810...74341