Trang 2808, kết quả từ 28071 tới 28080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Máy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Máy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Triệu Văn Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Mao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Đình Mẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đình Mẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Dũng Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dũng Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Minh Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280328042805280628072808280928102811...74341