Trang 2809, kết quả từ 28081 tới 28090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Giáp Trọng Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Trọng Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trường Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thế Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thế Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Bom

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bom, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Bon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bon, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Dương Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280428052806280728082809281028112812...74341