Trang 281, kết quả từ 2801 tới 2810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Hà Văn Luấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Luấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đào Xuân Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Quàng Văn đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quàng Văn đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lèo Văn ún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lèo Văn ún, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Trần Văn Dật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dật, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Chưa xác định được tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định được tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Puồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Puồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Chưa xác định được tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa xác định được tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...276277278279280281282283284...74341